artikel

Paradigmashift in de cure

Zorgmanagement

Het organisatorisch, professioneel en structureel uit elkaar halen van de diagnostische en complexe therapeutische activiteiten van de curatieve sector lijkt de meest voor de hand liggende en de meest renderende manier om deze sector de komende decennia te borgen. En al heeft dit grote gevolgen voor professionals en hun werkwijze, vastgoed en afschrijvingen, kosten/vergoedingen, wet- en regelgeving en de regionale samenhang tussen de curatieve en aanpalende sectoren, wij zien geen andere oplossing dan een ingrijpend proces redesign, resulterend in een paradigmashift.
(zorgmarkt 2012-nr.4)

Reageer op dit artikel