artikel

Recht op autonomie en bescherming tegen geweld in de AWBZ-sector

Zorgmanagement

Zoals aangekondigd in het regeer- en gedoogakkoord heeft de regering onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden voor een Beginselenwet AWBZ-zorg.
 Het wetsvoorstel kent twee onderdelen. In de eerste plaats wordt een verplichting voor zorgaanbieders geïntroduceerd om in samenspraak met cliënten die langdurige zorg genieten een zorgplan op te stellen. Daarin worden afspraken opgenomen over […]

Reageer op dit artikel