artikel

Vergoedingsplicht zorgverzekeraar voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgmanagement

Bij vonnissen d.d. 23 november 2011 en 2 februari 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda belangrijke uitspraken gedaan over de mate waarin een zorgaanbieder de vergoeding voor zorgverlening door niet-gecontracteerde zorgaanbieders kan beperken.  In deze zaak was sprake van zorgverlening waarvoor de NZa maximumtarieven had vastgesteld. Het tarief voor de zorg die de […]

Reageer op dit artikel