artikel

Doorontwikkeling van het beroep HR-professional noodzakelijk

Zorgmanagement

De HR-professional als partner in de strategische top. Bestuur en management in de zorg vragen steeds vaker om een ‘strategisch sparringpartner’ als het HRM betreft. Ook in de recente literatuur wordt sterk de nadruk gelegd op de toegevoegde waarde van HR bij het bepalen van de strategie van de organisatie. In de praktijk blijkt vaak dat de HR-professional met name actief is op instrumenteel en operationeel niveau. Welke verschuiving in rol, taken, deskundigheid, attitude en vaardigheden van HR-professionals is nodig om vanuit de huidige rol en positie écht toegevoegde waarde te leveren op strategisch niveau? De visie van dr. J.K. (Han) van Dijk en drs. V.M.M. (Valentijn) Spit op het doorontwikkelen van het vak van HR-adviseur.

Reageer op dit artikel