artikel

Zorg in natura door zzp’ers mogelijk in AWBZ-zorg

Zorgmanagement

In de AWBZ zijn ongeveer 14.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam. Zij worden veelal betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb) van cliënten. Hier zal op korte termijn een groot probleem ontstaan: de pgb-regeling wordt herzien, waardoor ongeveer 90% van het werkaanbod voor deze ZZP’ers weg zal vallen. Om de ZZP’ers voor de AWBZ-zorg te behouden, […]

Reageer op dit artikel