artikel

Stanev tegen Bulgarije: ongeoorloofde vrijheidsbeneming

Zorgmanagement

Op 17 januari 2012 heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens uitspraak gedaan inzake Stanev tegen Bulgarije. Stanev is een schizofrene man die door de Bulgaarse autoriteiten gedeeltelijk handelingsonbekwaam is verklaard en daarom onder gedeeltelijke curatele wordt geplaatst. Zijn curator plaatst hem in een verzorgingshuis voor mannen met psychiatrische stoornissen, zonder dat […]

Reageer op dit artikel