artikel

Anticiperen op scheiden wonen en zorg

Zorgmanagement

In 2013 gaat voor een deel van de V&V-zorg ‘wonen’ en ‘zorg’ worden gescheiden. Het betekent simpel gezegd dat mensen met een zorgzwaartepakket 1, 2 en 3 hun huur zelf moeten gaan betalen, terwijl de component ‘zorg’ nog steeds uit de AWBZ wordt betaald. Het gaat om ruim 56.000 mensen in 2013. In Zorgmarkt komen drie instellingen aan het woord die al inspelen op het voorgenomen besluit om wonen en zorg te scheiden voor de laagste ZZP’s.
(Zorgmarkt 2012-nr. 9)

Reageer op dit artikel