artikel

Concurrentie en ketenzorg gaan samen

Zorgmanagement

Zorgondernemingen worden door stakeholders veelal gestimuleerd tot intensieve samenwerking, zoals in de vorm van ketenzorg. Tegelijkertijd verbiedt de Mededingingswet echter samenwerking die de onderlinge concurrentie beperkt. Dit kan afschrikwekkend werken, maar zorgondernemingen doen er desondanks goed aan zich te realiseren dat het mededingingsrecht vaak niet in de weg staat van ketenzorg, zolang deze zorgvuldig wordt vormgegeven. Zorgondernemingen die samenwerking beogen, behoeven zich dus geenszins bij voorbaat te laten verlammen door de strenge sectorbenadering van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In dit artikel zullen de mededingingsrechtelijke (on)mogelijkheden voor samenwerking in de vorm van ketenzorg worden geschetst.
(Zorgmarkt 2012-nr. 9)

Reageer op dit artikel