artikel

Hof Amsterdam oordeelt over de inhoud en omvang van het basispakket

Zorgmanagement

Op grond van artikel 2.1 lid 2 van het Besluit Zorgverzekering wordt de aanspraak op vergoeding van kosten van zorg als bedoeld in de Zorgverzekeringswet naar inhoud en omvang bepaald door (de stand van) de wetenschap en praktijk, dan wel, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als […]

Reageer op dit artikel