artikel

Nieuw leven voor verouderde zorggebouwen

Zorgmanagement

Het herbestemmen van verouderde zorggebouwen voor nieuwe doelgroepen en functies is een hot issue. De forse bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het scheiden van wonen en zorg zorgen hiervoor. Drie partijen bieden managers die verantwoordelijk zijn voor zorgvastgoed een handreiking met de ‘Transformatiescan bestaande zorggebouwen’. De scan is een helder stappenplan dat in een kortdurend interactief proces vaststelt of transformatie van het vastgoed naar nieuwe markten en doelgroepen ruimtelijk, technisch en financieel haalbaar is. De scan versnelt mogelijke ideeën en gedachten, draagt bij aan de besluitvorming en voorkomt leegstand.
(Zorgmarkt 2012-nr. 9)

Reageer op dit artikel