artikel

Oprichting Nederlands Zorginstituut

Zorgmanagement

Onlangs is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat gericht is op uitbreiding van de taken van het College voor Zorgverzekeringen, waarvan de nieuwe naam zal zijn: het Nederlands Zorginstituut (NZi). Het NZi krijgt mede als taak het tot stand brengen van een eenduidig kwaliteitskader. Daarnaast krijgt het NZi een adviserende rol, door […]

Reageer op dit artikel