artikel

Verplichting tot overdracht van honorariumomzetplafond

Zorgmanagement

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelde op 28 maart jl. dat de redelijkheid en billijkheid onder omstandigheden met zich kan brengen dat een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) verplicht is het toegekende honorariumomzetplafond over te dragen aan een andere kliniek, die – in dit geval – opgericht was door de in het ZBC werkzame specialisten. Hoewel de […]

Reageer op dit artikel