artikel

Breng het vertrouwen terug in de care

Zorgmanagement

Het nieuwe kabinet gaat door op de ingezette lijn en kleedt de AWBZ verder uit. Een aanzienlijk deel van het budget gaat naar de Wmo, wat betekent dat gemeenten een steeds grotere vinger in de pap krijgen. En er wordt fors bezuinigd. Wat betekent dit voor de zorg aan ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking? Zorgmarkt polst de stemming bij Espria, Vilente, Van Boeijen en Sherpa.
(Zorgmarkt 2012-nr. 12)

Reageer op dit artikel