artikel

Huisartsen: onderhandeling in collectief mag

Zorgmanagement

Mogen huisartsen collectief onderhandelen met zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder zij verzekerde zorg verlenen? Deze vraag heeft de gemoederen in huisartsenkringen de afgelopen jaren behoorlijk beziggehouden. De discussie lijkt nu een voorlopig einde te hebben genomen met een zogenoemd toezeggingsbesluit van de NMa. Toch zijn er nog steeds onderhandelingen mogelijk van collectieven van huisartsen met zorgverzekeraars.

 

Reageer op dit artikel