artikel

Rechtbank: strikte eisen aan statuten voor toepassing vrijstelling vennootschapsbelasting

Zorgmanagement

Zorginstellingen (BV’s of stichtingen) zijn, net als andere ondernemingen, in beginsel aan de heffing van vennootschapsbelasting onderhevig. Onder strikte voorwaarden zijn zorginstellingen daarvan echter vrijgesteld. Eisen worden met name gesteld aan de doelomschrijving en winstbestemming in de statuten. Een instelling moet van ‘weldadigheid of algemeen nut’ zijn en vrijwel uitsluitend (tenminste 90%) werkzaamheden verrichten die […]

Reageer op dit artikel