artikel

Menzis verplicht om Zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Zorgmanagement

Op 8 augustus 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de eisen die zorgkantoor Menzis (hierna: Menzis) aan zorgaanbieders stelde in het kader van de inkoopprocedure voor AWBZ-zorg strijdig zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis werd daarom door de rechtbank Arnhem verplicht om haar eisen te wijzigen en zorgaanbieders de […]

Reageer op dit artikel