artikel

Op non-actiefstelling van een medisch specialist

Zorgmanagement

Vrijgevestigde medisch specialisten sluiten met een ziekenhuis een toelatingsovereenkomst om hun werkzaamheden in dat ziekenhuis te kunnen verrichten. Deze overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden opgezegd worden. Op grond van de model toelatingsovereenkomst geldt normaliter een opzegtermijn van zes maanden. Ook is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een arts op non-actief te stellen. In de […]

Reageer op dit artikel