artikel

Te laat ontvangen inschrijving met grote gevolgen

Zorgmanagement

Op 28 augustus 2012 heeft het hof te ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de vraag of een inschrijving van een AWBZ-instelling in het kader van een inkoopprocedure voor AWBZ-zorg buiten behandeling mocht worden gelaten door het zorgkantoor van CZ omdat deze (net) te laat was ontvangen.
De betreffende instelling had haar inschrijving om 11.36 uur naar een […]

Reageer op dit artikel