artikel

Vastgoedstrategie nu doorpakken

Zorgmanagement

De introductie van integrale tarieven en het versneld invoeren van het scheiden van wonen en zorg leidt er toe dat zorginstellingen risico gaan lopen over zowel hun zorg als vastgoedexploitatie. Dat is geen nieuw geluid. Toch  hebben zorginstellingen, alle berichtgeving hierover de laatste jaren ten spijt, moeite met deze overgang. Zorginstellingen hebben nu de oude veilige kaders zijn weggevallen behoefte aan een nieuw strategisch kader. Een kader waarmee toekomstzekere besluiten kunnen worden genomen. Maar vooral een kader waaruit concrete plannen voortkomen. De tijd van praten is voorbij: het is nu tijd voor actie! (zie ook BOB Advies)

Reageer op dit artikel