artikel

Sturen op minder piek- en dalbelasting

Zorgmanagement

Ziekenhuizen verkeren in turbulente tijden. Ze worden steeds verder onder druk gezet om hun prestaties significant te verbeteren. Hoewel ziekenhuizen daar veel tijd, geld en energie in investeren, blijkt dat in de praktijk lastig te zijn. En omdat zij daar nog onvoldoende in slagen, voeren verschillende partijen (bestuurders, toezichthouders, zorgverzekeraars en de overheid) de druk vervolgens verder op. Dat is frustrerend – voor iedereen. Procesmanagement biedt bestuurders en medisch specialisten een evidence-based-methode om dit patroon te doorbreken en ziekenhuisbreed alle zorgprestaties gelijktijdig en sterk te verbeteren.
(Zorgmarkt 2012-nr. 06)

Reageer op dit artikel