artikel

Brancheorganisaties in de zorg: het gaat te snel

Zorgmanagement

Tast het draagvlak voor transitie niet aan door te snel te veel te willen. Dat is in het kort de waarschuwing van ActiZ, VGN, MOgroep en GGZ Nederland. Alle partijen in de zorg zijn het erover eens er de afgelopen jaren te veel taken het zorgstelsel zijn ingetrokken en dat de schotten die er zijn moeten worden afgebroken. De angst bestaat alleen dat door het hoge tempo van de veranderingen het kind met het badwater wordt weggegooid.
(Zorgmarkt 2013-nr. 2)

Reageer op dit artikel