artikel

Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid wegens beëindiging van een behandelrelatie door een huisarts

Zorgmanagement

Een hulpverlener kan de zorgovereenkomst die hij met een patiënt heeft gesloten in principe niet opzeggen. Dit is slechts mogelijk als hiervoor gewichtige redenen bestaan. Zegt een hulpverlener een zorgovereenkomst op zonder voldoende gewichtige reden, dan kan hij niet alleen civielrechtelijk, maar ook tuchtrechtelijke worden aangesproken. Het beëindigen van een behandelrelatie met een patiënt of […]

Reageer op dit artikel