artikel

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Zorgmanagement

Vitale en gezonde medewerkers zijn van groot belang voor zorginstellingen. HR-professionals in de zorg lopen echter tegen verschillende problemen aan bij het maken van beleid op dit gebied. Vaak gebeurt er veel maar ontbreekt de samenhang tussen activiteiten. Soms wordt ook pragmatisch omgegaan met het maken van beleid en ontbreken een duidelijke missie en visie. Alle aandacht gaat bovendien vaak uit naar het primaire zorgproces. Ook zijn medewerkers en management zich niet altijd voldoende bewust van het belang van een dergelijk beleid.

Reageer op dit artikel