artikel

Rol jeugdzorgorganisaties vanaf 2015 onduidelijk

Zorgmanagement

De vernieuwing van het jeugdstelsel is in volle gang. Tussen 2012 en 2015 worden taken op het gebied van de jeugdzorg gefaseerd overgeheveld naar gemeenten. Vanuit verschillende richtingen is inmiddels stevige kritiek geuit op de plannen. Niet alleen de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten, ook jeugdzorgorganisaties tasten regelmatig in het duister. Voornamelijk de nieuwe rol van jeugdzorgorganisaties is onduidelijk.

Reageer op dit artikel