artikel

ACM publiceert brochure “Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg”

Zorgmanagement

Op 27 september 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de brochure “Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg” en een bijbehorende “Q&A” gepubliceerd. De documenten kondigen geen nieuwe werkwijze van de ACM aan. De ACM geeft wel voorlichting over de bestaande verschillen en overeenkomsten in het mededingingsrechtelijke beoordelingskader van (contractuele) samenwerking enerzijds en fusies en […]

Reageer op dit artikel