artikel

Geen eenduidige definitie compliance

Zorgmanagement

Raden van toezicht van zorginstellingen denken in toenemende mate na over de risico’s binnen ‘hun instelling’, hun hoofdelijke aansprakelijkheid en het risico van reputatieschade. Uit onderzoek blijkt dat de invoering van compliance voor de zorg onderling door toezichthouders en brancheverenigingen niet is afgestemd. Dit is geen goede ontwikkeling omdat bijvoorbeeld alleen al de ketenzorg een eenduidige formulering noodzakelijk maakt. En er een risico is dat zowel interne als externe toezichthouders niet exact weten waar de zorginstelling ten aanzien van compliance nu eindelijk aan moet voldoen. Het is aanbevelenswaard dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.
(Zorgmarkt 2013)

Reageer op dit artikel