artikel

Zorgverzekeraars hoeven niet met individuele zorgverleners te onderhandelen

Zorgmanagement

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft in een uitspraak van 1 oktober 2013 geconcludeerd dat het doen van een niet-onderhandelbaar aanbod door een ziektekostenverzekeraar aan een of meer zorgaanbieders in beginsel toelaatbaar is. De NZa hoeft een klacht hierover dus in beginsel niet te onderzoeken.
De casus
Twee huisartsen uit Castricum wilden met UVIT […]

Reageer op dit artikel