artikel

‘Zuivel en ondervoeding, de wetenschappelijke stand van zaken’

Zorgmanagement

Ouder worden gaat gepaard met diverse veranderingen, waaronder vermindering van fysieke activiteit, eetlust, spiermassa, spierkracht en botmassa. Bij ouderen is ongewenst gewichtsverlies een veel voorkomend probleem met belangrijke biologische, psychologische, sociale en economische gevolgen.

Uit de Landelijke Prevalentiemeting  Zorgproblemen 2012 blijkt dat bijna één op de twee patiënten in instellingen risico loopt op ondervoeding en dat ongeveer 20 procent van de patiënten daadwerkelijk ondervoed is. De hieruit voortkomende extra kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg zijn aanzienlijk en worden ingeschat op minimaal 280 miljoen euro per jaar. De omvang van het probleem zal, gezien de groeiende groep ouderen en chronisch zieken, de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Met het oog op het welzijn van de patiënt, maar ook om financiële redenen, is het onder andere voor ziekenhuizen en zorginstellingen belangrijk om ongewenst gewichtsverlies te voorkomen, dan wel vroegtijdig te herkennen en te behandelen.

Het Friesland Campina Institute heeft daarom het rapport 'Zuivel en ondervoeding, de wetenschappelijke stand van zaken' geschreven. Het rapport geeft inzicht in de rol die eiwitrijke producten kunnen spelen bij het behoud van spiermassa- en kracht en bij het behoud van lichaamsgewicht bij ouderen, gebaseerd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel