artikel

Behandeling wetsvoorstel Winstuitkering in de Zorg (voorlopig) aangehouden

Zorgmanagement

Eerder hebben we hier gemeld dat de regering een wet in voorbereiding heeft die winstuitkering in de zorg onder bepaalde (strikte) voorwaarden mogelijk moet maken, zoals in het regeerakkoord is neergelegd. Dit Wetsvoorstel Winstuitkering in de Zorg zou 16 januari 2014 in de Tweede Kamer worden besproken, maar de Minister van VWS (Mevrouw Schippers) heeft […]

Reageer op dit artikel