artikel

(Verval)termijnen in de zorginkoopprocedure

Zorgmanagement

Zorgkantoren sluiten namens de zorgverzekeraars jaarlijks overeenkomsten met individuele zorgaanbieders, waarbij zij zogenaamde ‘Zorginkoopdocumenten’ hanteren. In deze documenten zijn de voorwaarden beschreven waaraan inschrijvers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In de meeste Zorginkoopdocumenten is een bepaling opgenomen waarin staat dat indien een zorgaanbieder meent dat zijn inschrijving ten onrechte niet […]

Reageer op dit artikel