artikel

Wet ‘Continuïteit van zorg’ in werking getreden

Zorgmanagement

Per 1 januari 2014 is de nieuwe wettelijke regeling omtrent de preventieve fusietoets in de zorg in werking getreden. Over de inhoud van deze wet is eerder al een artikel gepubliceerd. In het kort komt het er op neer, dat zorgorganisaties van enige omvang voortaan niet over mogen gaan tot het aangaan van een concentratie […]

Reageer op dit artikel