artikel

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Zorgmanagement

Op 5 februari jl. is het conceptwetsvoorstel ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’ op internet geplaatst voor de internetconsultatie.  Er kan tot 6 mei 2014 op het wetsvoorstel en de concept toelichting gereageerd worden, waarna de ingekomen reacties voor zover relevant zullen worden verwerkt hetgeen tot een wijziging van het wetsvoorstel kan leiden.
Aanleiding voor deze nieuwe wet […]

Reageer op dit artikel