artikel

Het mantelzorgcompliment: wanneer heb je er recht op?

Zorgmanagement

 Onder mantelzorg wordt verstaan: “langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt” (artikel 1 lid 1 sub b Wet maatschappelijke ondersteuning).
 Een mantelzorger heeft in […]

Reageer op dit artikel