artikel

Transitiebureau Wmo publiceert drie nieuwe informatiekaarten

Zorgmanagement

Om gemeenten en (zorg)aanbieders te ondersteunen bij de decentralisatie van thans in de  Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) geregelde zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontwikkelt het TransitieBureau Wmo handreikingen en informatiekaarten. Op 28 april 2014 heeft Transitiebureau Wmo drie nieuwe informatiekaarten gepubliceerd met betrekking tot de inkoop van zorg en ondersteuning in het […]

Reageer op dit artikel