artikel

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Zorgmanagement

Op 30 april 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld over de vraag of een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke ondersteuning geweigerd kan worden vanwege de schuldenlast van de aanvrager.
Achtergrond
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers aanspraak maken op een individuele voorziening voor (bijvoorbeeld) ondersteuning in de huishouding. Zij moeten […]

Reageer op dit artikel