artikel

Doorhaling voor huisarts die relatie had met patiënte

Zorgmanagement

Op 15 mei 2014 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (CTG) aan een huisarts de maatregel van doorhaling in het register opgelegd. Dit is de zwaarste sanctie die het CTG aan een individuele beroepsbeoefenaar kan opleggen. Het gevolg is dat de betreffende zorgverlener zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Het regionaal tuchtcollege voor de […]

Reageer op dit artikel