artikel

Geen handhaving zonder belangenafweging

Zorgmanagement

Op 27 februari 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:CBB:2014:97) waaruit blijkt dat een in beginsel rechtmatige bevoegdheidsuitoefening door een toezichthoudend orgaan slechts kan worden afgedwongen als aan deze uitoefening een (gemotiveerde) belangenafweging vooraf is gegaan.
Wat was er precies gebeurd? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had de Nederlandse […]

Reageer op dit artikel