artikel

Integraal zorgaanbod in de WMO 2015 en informatie-uitwisseling

Zorgmanagement

 

De nieuwe WMO geeft aan gemeenten de opdracht om zoveel mogelijk integrale, samenhangende ondersteuning te bieden in samenhang met andere voorzieningen en beleidsterreinen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars integrale pakketten gaan aanbieden, bijvoorbeeld beschermd wonen in combinatie met behandeling of verpleging en verzorging.
 
Informatiebehoefte
Om dit te kunnen bewerkstelligen moet […]

Reageer op dit artikel