artikel

Tuchtrechtelijk toetsingskader voor deskundigenrapportages

Zorgmanagement

In een recente uitspraak (30 januari 2014, TvGR 2014, p. 241-248) heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) het tuchtrechtelijk toetsingskader voor deskundigenrapportages opnieuw omlijnd.
Een forensisch arts had in een strafzaak op verzoek van de rechter-commissaris een deskundigenrapportage uitgebracht waarin de vraag was beantwoord “of een schedelfractuur door een niet doelgerichte achterwaartse klap, slag […]

Reageer op dit artikel