artikel

Wilsbekwaamheid en de weigering om een geneeskundige behandeling te ondergaan

Zorgmanagement

In een recent arrest heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uitgesproken over de situatie waarin een hulpverlener zich geconfronteerd ziet met een mogelijk wilsonbekwame patiënt die weigert een geneeskundige behandeling te ondergaan (EHRM, 5 december 2013, GJ 2014/50).
Kort gezegd kwam de casus op het volgende neer. De zoon van […]

Reageer op dit artikel