artikel

Eén op de vijf ziekenhuizen in risicozone

Zorgmanagement

Twintig procent van de ziekenhuizen verkeert financieel in de gevarenzone. Vooral kleine ziekenhuizen hebben het moeilijk, zo blijkt uit onderzoek van BDO.

De accountant onderwierp Nederlandse ziekenhuizen aan een financiële stresstest en kwam tot een rapportcijfer door zaken als sovabiliteit, rendement en liquiditeit tegen het licht te houden. Dit jaar wordt voor veel Nederlandse ziekenhuizen het moment van de waarheid, volgens BDO. Dan moet blijken of ze het hoofd boven water kunnen houden zonder de transitiebaten, de tijdelijke financiele compensatie vanwege de nieuwe prestatiebekostiging. Ook wordt bekeken of de overheid het door ziekenhuizen gevreesde macrobeheersingsinstrument (MBI) gaat inzetten, waardoor miljoenenkortingen op budgetten kunnen ontstaan.

Ranking
Uiteraard zijn er ook ziekenhuizen die het goed doen. De ranglijst wordt gedomineerd door Laurentius Ziekenhuis (Roermond), BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam Noord) en het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) met driemaal een tien als rapportcijfer. Gemiddeld scoren de ziekenhuizen een 7,4. Veertien van de 74 onderzochte ziekenhuizen scoren met een cijfer onder de zes een onvoldoende en daarnaast hebben vijf ziekenhuizen de cijfers over 2013 nog niet kunnen afronden. Volgens de onderzoekers staan er relatief veel kleine ziekenhuizen onderaan de ranking. Bij het staan gemiddeld genomen het vermogen en de liquiditeit het meest onder druk en dat betekent grote risico’s voor de continuïteit.
Bron: cm:, maart 2015, cmweb

Reageer op dit artikel