artikel

Topinkomens op een goudschaaltje

Zorgmanagement

De meeste bestuurders in de sectoren zorg en welzijn ontvangen een salaris dat lager ligt dan het maximum dat de Wet normering topinkomens stelt. Aldus de reactie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

Topinkomens op een goudschaaltje

Naar aanleiding van een debat in de Tweede Kamer over topsalarissen in de zorg stuurde Bruins de NVTZ een heldere brief. De kamer had daar in een motie om gevraagd. Reden is het feit dat één op de vijf zorgbestuurders boven de norm zou verdienen van de Wet normering topinkomens (WNT). Verder hebben zeven van de 25 zorgbestuurders, die sowieso de hoogste bedragen in de wacht slepen, de afgelopen vier jaar volgens de Tweede Kamer een fikse salarisverhoging genoten. De Tweede Kamerleden vinden dit geen goed signaal aan de maatschappij, vandaar de motie.

Geen signalen gehad

In een reactie laat de NVTZ weten geen signalen te hebben ontvangen dat beloningen hoger zijn dan de wetgever in het overgangsrecht heeft bepaald. Voorzitter Erik Dannenberg schrijft te verwachten dat het probleem vanzelf zal verdwijnen omdat de wettelijke afbouw vanaf dit jaar in gang wordt gezet.

De NVTZ begrijpt dat politici de bestuurders met de hoogste salarissen in het vizier hebben. Maar volgens de vereniging ontvangen de meesten een salaris dat onder het WNT-maximum blijft. Volgens de organisatie vervullen alle bestuurders een verantwoordelijke taak in het bieden van zorg ten behoeve van kwetsbare personen in een dynamische en ingewikkelde wereld.
Maar de organisatie brengt wel andere problemen onder de aandacht. Zoals de concurrentiepositie van de zorgsector op langere termijn en het effect van de maximale bedragen die het WNT voorschrijft op het totale loongebouw in de zorg- en welzijnssector.

Vaker het kantongerecht?

Gaat er de komende jaren, gelet op de versoberde ontslagvergoedingen vaker een gang naar de kantonrechter plaatsvinden in die situaties waar de raad van toezicht besluit de bestuurder van zijn taken te ontheffen?

De vereniging wil eventuele onduidelijkheden over toepassing van de WNT graag uitleggen, als de minister en de Tweede Kamer daar behoefte aan hebben. Aan der andere kant wil de NVTZ ook worden betrokken bij de evaluatie van de WNT 2.

Bron: NVTZ

Reageer op dit artikel