artikel

Bestuurders, extra middelen en een tovertafel

Zorgmanagement

Bestuurders van 45 zorgorganisaties rapporteren in ‘Resultaten uit het verpleeghuis’ over de manier waarop zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in hun organisatie gebruiken. Minister De Jonge nam de uitgave, die ActiZ heeft uitgebracht, in ontvangst.

Bestuurders, extra middelen en een tovertafel

De bestuurders zijn openhartig. Zij laten weten hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besteden, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Proteion in Limburg bijvoorbeeld heeft in zij-instromers geïnvesteerd en heeft zogenoemde tovertafels aangeschaft voor extra beleving voor de bewoners. En het geld levert de individuele cliënt CVRZ in Zeeland twaalf tot vijftien minuten extra aandacht op.

Extra medewerkers

Vrijwel alle organisaties gebruiken de middelen vooral voor extra medewerkers en voor (bij)scholing of opleidingen. Ook inzet van technologie is populair bij de invoering van het kwaliteitskader. Dat helpt om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen. Daarnaast kan technologie de kwaliteit van leven van bewoners verbeteren, bijvoorbeeld door hen op een positieve manier te prikkelen en onrust weg te nemen.

In de uitgave leggen zorgaanbieders verantwoording af over het eerste beschikbaar gestelde budget. In 2018 gaat het landelijk om 435 miljoen euro, ruim vier procent van het totale budget voor verpleeghuiszorg.

Tot 2021 loopt dit bedrag op tot 2,1 miljard euro. De middelen zijn nodig zodat zorgorganisaties kunnen voldoen aan de normen die gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat vorig jaar is vastgesteld, wat een impuls geeft aan goede en liefdevolle zorg aan ouderen in het verpleeghuis.

Geld gaat daar naartoe waar het voor bedoeld is

Minister van VWS Hugo de Jonge is blij met het inzicht dat ActiZ op deze manier geeft in de extra investeringen: “Goed om te zien dat het extra geld daar naartoe gaat waar het voor bedoeld is: meer mensen aantrekken en technologie zo inzetten dat professionals in de zorg meer tijd en aandacht hebben voor liefdevolle zorg voor onze ouderen. Want dat is waar het om draait.”

Bron: ActiZ

Reageer op dit artikel