artikel

Stappenplan voor structurele bekostiging zorginnovaties

Zorgmanagement

Om innovaties in de ouderenzorg structureel te kunnen financieren, heeft Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) een stappenplan laten ontwikkelen. Dat is effectiever dan een zorgvernieuwingsproject dat een eenmalige subsidie in de wacht sleept.

Stappenplan voor structurele bekostiging zorginnovaties

Het stappenplan richt zich concreet op de volgende partijen:

  • Projectleiders van innovatieve projecten in de ouderenzorg;
  • Financiers van innovatieve ouderenzorg: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Het is mogelijk om het stappenplan ook toe te passen op andere zorggebieden. Het plan is beschikbaar voor doorontwikkeling.

Het stappenplan kent zes stappen:

  1. Verken belangen aan de aanbodkant en beslis over betrekken financiers Verantwoordelijke persoon: projectleider;
  2. Verdiep je in de wereld van financiers Verantwoordelijke persoon: projectleider;
  3. Presenteer de kosten en baten helder voor de financier Verantwoordelijke persoon: projectleider in samenwerking met (vertegenwoordigers van) ouderen;
  4. Bepaal of de innovatie duidelijk in één domein thuishoort Verantwoordelijke persoon: Projectleider in overleg met financiers;
  5. Stel vast wat de meest passende wijze van bekostiging is Verantwoordelijke persoon: projectleider in overleg met financiers;
  6. Bekijk het integrale plaatje en betrek zo nodig ook andere financiers Verantwoordelijke persoon: financiers

Afstemming tussen ziekenhuis en wijkverpleegkundige

Het NPO heeft veel innovatieve projecten mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld de zogeheten ‘warme overdracht’ tussen ziekenhuis en thuissituatie, waaraan de Alrijne Groep samen met een grote groep partners heeft gewerkt.

Judith Heida, manager bij Alrijne: “Met de projectsubsidie hebben we gewerkt aan de onderlinge afstemming tussen ziekenhuis en wijkverpleegkundige over de periode na de opname. De wijkverpleegkundige komt al in het ziekenhuis naar de patiënt toe en organiseert de zorg, samen met de betrokkenen.” De uitdaging voor Heida: geef deze vernieuwing een structurele plek in de zorg.

Een vaste plek in het zorgaanbod

Deze methodiek blijkt goed aan te slaan. De oudere komt thuis veel beter terecht en er loopt ook veel minder fout. De complicaties nemen af, er is sprake van minder heropnames en meer eigen regie bijvoorbeeld. Dat is positief voor alle betrokkenen, dus een vaste plek in het zorgaanbod zou niet moeilijk moeten zijn. Bij deze aanpak is sprake van een win-win situatie.

Maar zo eenvoudig ligt dat niet, aldus Gerrold Verhoeks van ZorgmarktAdvies. “De kosten en baten zitten vaak bij verschillende partijen. Dat heeft mede te maken met de complexiteit van de wet- en regelgeving. Zelfs een projectgroep met allerlei deskundigen verdwaalt daarin nogal eens.”

Dubbele bekostiging?

Judith Heida heeft dat ook ervaren in haar zoektocht naar structurele financiering. De ene organisatie investeert, terwijl de andere organisatie de vruchten plukt. Zo is de zorgverzekeraar de partij die de ziekenhuiszorg met verpleegkundigen en artsen vergoedt. Maar de wijkverpleegkundige betreedt het ziekenhuis hiermee eveneens. Hierbij is dus sprake van dubbele bekostiging, volgens de zorgverzekeraar. Dat is niet declarabel!

“We zaten met alle partijen aan tafel maar kwamen er niet uit, ook niet met de tekst van de beleidsregel Innovatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die hebben we dus maar gemaild.” Hun reactie volgde vlotjes. Voor overdacht of indicatiestelling kan de wijkverpleegkundige zonder problemen een bezoek in het ziekenhuis afleggen. Daarna was alles vlot geregeld. “De zorgverzekeraar kon de warme overdracht gewoon vergoeden binnen de contractafspraken met de wijkverpleging.”

Bron: Zonmw

Reageer op dit artikel