artikel

Zorgsjoemelaars opgelet

Zorgmanagement

Zorgaanbieders die frauderen? Ze zijn er. 18,9 miljoen euro verdween op die manier in 2016. En minister De Jonge van VWS heeft er genoeg van.

Zorgsjoemelaars opgelet

‘Rechtmatige Zorg – aanpak van fouten en fraude 2018-2021’. Dat is de naam van het bijbehorende programmaplan van minister De Jonge en zijn collega’s Bruins en Blokhuis. Het telt ruim 60 pagina’s. Het doel is een forse vermindering van onrechtmatigheden in de zorg.

Zorgverzekeraars Nederland zette de minister hiertoe aan. In 2010 vorderde de organisatie nog slechts 6,2 miljoen terug, zes jaar later was dat 18,9 miljoen, aldus Dirkzwager.

De maatregelen en acties gelden voor de volgende vijf zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleging, mondzorg en persoonsgebonden budget.
Er volgen strengere eisen voor de toetreding van zorgaanbieders tot de zorgmarkt, toezicht en handhaving worden verscherpt en men het handhavingsinstrumentarium van verschillende instanties vergroot. Ook wil men de gegevensuitwisseling met het Waarschuwingsregister Zorg stimuleren, bestuurders en toezichthouders benaderen, en een open aanspreekcultuur bevorderen.

Reageer op dit artikel