artikel

Zo herken je zorgfraude

Zorgmanagement

Frauderende zorgaanbieders doen dat vaak binnen meerdere domeinen waar zij in werken. Ze leveren zorg op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe herken je fraude?

Zo herken je zorgfraude
  1. Ben alert op declaraties. Zorgaanbieders kunnen andere zorg opvoeren dan ze hebben geleverd. Dan doen ze alsof het gaat om verzekerde zorg terwijl dat niet zo is, of ze stellen medicatie te hebben geleverd terwijl de patiënt niets heeft ontvangen.
  2. Let op als activiteiten vaker overgaan van de ene zorgorganisatie naar de andere, en als aanbieders steeds van naam veranderen. Zo wisselden familieleden elkaar af als bestuurder van kleine zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Een deel ging failliet en liet schulden achter. Daarna nam de volgende zorgorganisatie de activiteiten over en ging op dezelfde voet door. Een groot deel van de cliënten heeft waarschijnlijk nooit de zorg gekregen die zij nodig hadden.
  3. Kijk naar facturen. Sommige zorgaanbieders produceren valse exemplaren. Ze voeren de externe inhuur van zzp’ers bijvoorbeeld op om de winst te drukken en minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.
  4. Zorgaanbieders spannen ook samen met cliënten. Zo traden diverse aanbieders bij anderen op als onderaannemer. Zij declareerden zorg op basis van de Wmo en Wlz. Betaling vond plaats vanuit het pgb en als gecontracteerde zorgaanbieders. Ze zouden meer zorg gedeclareerd hebben dan is geleverd. Ook was de kwaliteit onvoldoende. Het leek erop dat cliënten contante betalingen kregen van de zorgaanbieders. Zij gingen ermee akkoord dat zij te weinig zorg krijgen.
  5. Mondzorg staat op de eerste positie bij zorgfraude. Zo kreeg de Nederlandse Zorgautoriteit signalen over een tandartsenpraktijk. Die berekende haar cliënten voor elke kroon een toeslag van 200 euro exclusief btw, bovenop het maximum tarief. Dit is niet toegestaan.

Bron: Signalen Zorgfraude 2017 van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Dat is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst, Belastingdienst, Centrum Indicatiestelling Zorg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Openbaar Ministerie.

Boekentip: Breaking bad habits

Strateeg Freek Vermeulen, iemand met een scherp oog voor het absurde, biedt in Breaking Bad Habits hulpmiddelen aan om slechte praktijken op het spoor te komen en je organisatie ervan te vrijwaren. Maar hij laat bovenal overtuigend zien hoe het elimineren van populaire maar versleten ideeën, processen en strategieën nieuwe kansen creëert voor innovatie en groei. Breaking Bad Habits – boordevol inspirerende verhalen over eigenzinnige organisaties in allerlei bedrijfstakken, waaronder IVF-klinieken, hotels, krantenbedrijven en een beroemd theater in Londen − zet je aan het denken over langgekoesterde standaarden in je branche. Freek Vermeulen moedigt je aan om je business nieuwe energie te geven door los te breken uit de status quo.

Reageer op dit artikel