artikel

Managers koploper bij overwerk

Zorgmanagement

Maar liefst 56 procent van de managers werkt regelmatig over, waarmee deze beroepsgroep het vaakst overuren maakt. 29 procent van alle medewerkers zei in 2017 regelmatig meer uren te draaien. En zeven op de tien werknemers deed dat soms of helemaal niet.

Managers koploper bij overwerk

Werknemers van 15 tot 75 jaar, bijna 42.000 in totaal, krijgen in de Enquête beroepsbevolking (EBB) onder meer de vraag voorgelegd of zij overwerken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soms, regelmatig of niet overwerken.

Managers spannen de kroon

Met 56,1 procent spannen managers de kroon wat betreft extra werkuren. Het CBS die de enquête hield, kon de vraag hoeveel managers hiervan in de zorg werkzaam zijn, niet beantwoorden. Wel blijkt dat in 31,5 procent van de medewerkers in zorg en welzijn regelmatig overwerkt.

Van alle werknemers gaf 34 procent in 2017 aan niet meer uren te hebben gedraaid dan in het contract staat. Dat geldt vaker voor vrouwen. Bij hen is het aandeel 37 procent. Bij mannen is het 31 procent.

Mannen werken vaker ‘regelmatig’ over dan vrouwen: 32 procent en 26 procent. Mannelijke en vrouwelijke werknemers geven nagenoeg even vaak aan dat ze ‘soms’ overwerken.
Werknemers die regelmatig meer uren aan de arbeid zijn, deden dat in 2017 gemiddeld zes uur per week. Personen die ‘soms’ overwerken werkten drie uur extra in een week. Het gaat over zowel betaalde als onbetaalde overuren.

Bron: CBS

Reageer op dit artikel