artikel

Agenda voor de toekomst van de zorg

Zorgmanagement

De zorg is volop in ontwikkeling. Vijf jaar Koplopers in de Zorg laten zien dat de inspanningen vaak verspreid plaatsvinden over een groot aantal organisaties, niet worden gecoördineerd en dat kennis en ervaring lang niet altijd worden gedeeld. En dat terwijl overal pareltjes van innovatie te vinden zijn die gecombineerd tot grote veranderingen zouden kunnen leiden.

Agenda voor de toekomst van de zorg

Om deze ontwikkelingen te versnellen is het onze ambitie om de denk- en doekracht van een aantal zorgorganisaties te combineren en te concentreren rondom een aantal thema’s. Dit is geen eenmalige exercitie maar dient een raamwerk en toetsingskader voor ontwikkeling in de komende jaren op te leveren.

Strategische thema’s

Dit project richt zich op de top 10 strategische thema’s in de zorg. De partners binnen het project benoemen deze top 10 tegen de achtergrond van toekomstige ontwikkelingen.

Deze thema’s kunnen betrekking hebben op zowel interne als externe onderwerpen. Voorbeelden van interne thema’s zijn besturingsconcepten, strategievorming, het portfolio, medewerkers en teams, digitalisering, samenwerkingspartners- en relaties, primair proces en zorgpaden, et cetera. Externe thema’s zijn arbeidsmarkt, wet- en regelgeving, concurrentie, contractering et cetera.

Per thema worden doelen over vijf of tien jaar geformuleerd. Vervolgens ontwikkelen we scenario’s voor hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Het gaat hierbij vooral om een praktische vertaling naar de realiteit van de partners binnen het project.

Forecasts

Om een beeld van de toekomst te krijgen, kunnen we gebruik maken van de forecasts van Koplopers in de Zorg. Deze forecasts worden samengesteld door hoogleraren op de verschillende terreinen. Er komen forecasts over Kwetsbare groepen (kwartaal 1), de ggz (kwartaal 2), Ouderen (kwartaal 3) en Jeugd (kwartaal 4). De forecasts dragen bij aan het inzicht in toekomstige ontwikkelingen en zullen de deelnemers inspireren om anders naar de toekomst te kijken.

Agenda voor de toekomst

Het geheel wordt vastgelegd in ‘De agenda voor de toekomst’, waarvan we de voortgang jaarlijks zullen monitoren. Op deze wijze vindt op inspirerende wijze kennisuitwisseling plaats gedurende langere tijd tussen alle partners van het project. We werken daarnaast nauw samen met Zorgcommunity en de Zorgincubator van deze community.

Wilt u ook partner in dit project worden, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@koplopersindezorg.nl. Er is een projectplan aanwezig.

U denkt en doet mee, en u krijgt inspiratie en waardevolle informatie voor uw eigen strategische plannen!

 

Door: Jaap Jan Brouwer, Strategie- en innovatiedeskundige en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg

Reageer op dit artikel