artikel

Tarieven jeugd-ggz dekken kosten niet

Zorgmanagement

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven.

Tarieven jeugd-ggz dekken kosten niet

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Gemeenten kopen hiervoor onder meer zorg in bij aanbieders van jeugd-ggz. Daarmee zijn zij samen verantwoordelijk voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg aan de doelgroep tot 18 jaar.

Veel gemeenten kennen al sinds de ‘transitie van jeugdzorg’ flinke druk op het budget voor jeugdzorg. Tegelijkertijd willen zij zorgaanbieders een reëel tarief betalen. Over wat een reëel tarief is, bestaat echter veel discussie. Lastig daarbij is dat niet of nauwelijks objectieve en gevalideerde gegevens beschikbaar zijn om een reëel tarief te kunnen bepalen.

Kostprijsonderzoek

GGZ Nederland heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar reële kostprijzen zodat het gesprek tussen gemeenten en aanbieders kan gaan over kwalitatief goede en passende zorg voor de jeugd. Berenschot voerde in de tweede helft van 2018 een benchmarkonderzoek uit naar kostprijzen onder zestien aanbieders van jeugd-ggz. Zij namen hieraan deel op vrijwillige basis. Samen vertegenwoordigen de aanbieders een omzet van ongeveer de helft van alle jeugd-ggz die in Nederland wordt geboden.

Deze vragen stonden centraal: wat is de kostprijs van de aanbieder, uit welke kostprijselementen is deze opgebouwd en hoe verhoudt deze zich tot die van vergelijkbare organisaties binnen het jeugddomein.

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemende aanbieders over het jaar 2017 gemiddeld een resultaat van -3% hebben gerealiseerd. In een aantal gevallen zijn er tekorten tot 18%. De huidige financiering van jeugd-ggz leidt tot tekorten, deze zijn niet zonder risico en op termijn onhoudbaar.

Handreiking

Berenschot heeft de resultaten verwerkt in een handreiking. Met deze handreiking bieden zij gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz handvatten om het gesprek te voeren over reële kostprijzen en tarieven, gebaseerd op gevalideerde benchmarkcijfers.

Gemeenten en zorgaanbieders wordt geadviseerd niet alleen het gesprek te voeren over tarieven, maar ook de meer inhoudelijke dialoog aan te gaan over preventie van (zware) zorg en het voorkomen van onnodig lange trajecten. Goede en betaalbare jeugdzorg is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgaanbieders.

 

Bronnen: Berenschot en GGZ Nederland
Via de website van Berenschot kunt u de handreiking downloaden.

 

Reageer op dit artikel