artikel

Ziekenhuizen stoppen met keurmerken

Zorgmanagement

In 2019 gaan ziekenhuizen het voeren van keurmerken flink verminderen. Het onderscheidend vermogen van keurmerken als smiley’s, kangoeroes, het roze lintje en het vaat- en spataderkeurmerk is steeds lager geworden, terwijl deelname aan keurmerken leidt tot hoge financiële en administratieve lasten.

Ziekenhuizen stoppen met keurmerken

Naast personele inzet, bijvoorbeeld voor het verzamelen en aanleveren van informatie, vragen deze keurmerken vaak een financiële bijdrage, die kan oplopen tot minimaal 500.000 euro per jaar. NVZ Vereniging van ziekenhuizen en NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) adviseren hun leden dan ook om te stoppen met deelname aan deze keurmerken.

Heroverwegen van keurmerken

Er bestaan meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch-specialistische zorg. Patiëntenverenigingen willen met het uitreiken van een keurmerk zichtbaar maken dat specifieke zorg in een ziekenhuis op orde is. Keurmerken hebben de afgelopen jaren ziekenhuizen gestimuleerd om kwaliteit en informatievoorziening verder te verbeteren. Ziekenhuizen voeren tegenwoordig vrijwel allemaal dezelfde keurmerken. Hiermee is het dragen van een keurmerk veel minder relevant geworden.

Monitoren, verbeteren en informeren

Ziekenhuizen beschikken over kwaliteitsaccreditaties als JCI of NIAZ en leggen dagelijks veel informatie vast om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Uitkomsten van geleverde zorg zijn toegankelijk voor patiënten en staan bijvoorbeeld op www.ziekenhuischeck.nl. Patiënten kunnen op deze website de kwaliteit van ziekenhuizen zelf met elkaar vergelijken. Ook in de toekomst zullen ziekenhuizen zich, samen met patiëntenverenigingen, blijven inzetten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en informatievoorziening.

Minder regels, minder administratie

De doelstelling van NFU en NVZ is dat op 31 december 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met 50% is afgenomen. Deze actie maakt onderdeel uit van het gezamenlijke streven om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen sterk te minderen.

Bekijk ook het item van EenVandaag: interview met prof. dr. Hans van Goudoever, Hoofd Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, en dr. Joke Boonstra, Raad van Bestuur Erasmus MC.

Bronnen: NVZ en NFU

 

Reageer op dit artikel